Pałac Królewski we Wrocławiu

Pałac królewski we Wrocławiu, określany jest także jako pałac Spätgenów lub zamek królów pruskich. Do XX wieku pałac był siedzibą królów z dynastii Hohenzollernów. Aktualnie w obiekcie znajduje się Muzeum Miejskie Wrocławia, wraz z Muzeum Sztuki Medalierskiej.

Budowę pałacu królewskiego rozpoczęto w 1719 roku. Projekt pierwszej części obiektu stworzył Fischer von Erlach. Z czasem nowi właściciel wprowadzali zmiany. W 1797 roku wybudowano kilka dodatkowych budynków, powiększając rezydencję. Autorem projektu południowego-zachodniego skrzydła był Carl Gotthard Langhans. Na końcu tej części znajdowała się sypialnia i gabinet królewski. Takie rozmieszenie umożliwiało dokładną obserwacje miasta. Dlatego też w tym miejscu Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern10 marca 1813 roku umieścił Krzyż Żelazny. Kolejne dobudówki powstały za czasu Friedricha Augusta Stülera, m.in. skrzydło południowe i północno-wschodnie oraz południowo-wschodnie.

Wszystkie skrzydła stworzyły centralny punkt królewskiego kompleksu w postaci placu. Jego najważniejszym punktem był wrocławski pałac. Na Placu Zamkowym (aktualnie jest to plac Wolności), wokół którego mieściły się budynki Teatru Miejskiego, komendantury, sądu oraz Zgromadzenia Stanów Prowincji Śląskiej, organizowano różnorodne spotkania i wiece. Plac był swoisty symbolem wielkości Prus, dlatego też to był miejsce najważniejszych uroczystości narodowych.

Po odzyskaniu niepodległości, Pałac Królewskie przemianowano na wrocławskie muzeum. Planowano wprowadzić wiele zmian w wyglądzie i funkcjonalności obiektu, aby stał się bardziej wygodny w korzystaniu. W trakcie II wojny światowej obiekt ulegał licznym zniszczeniom. Najwięcej strat przyniósł pożar południowego i południowo-wschodniego skrzydła, których pozostałości wyburzono po 1950 roku. W najlepszym stanie zachował się budynek kuchni i zachodni pawilon arkadowy. Fundusze na odbudowę kompleksu pałacowego zebrano podczas obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Pochodziły one przede wszystkim z datków na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy i Kraju.

Pałac od 19 kwietnia 2009 roku pełni funkcje Muzeum Miejskiego. Otacza go zachwycający barokowy ogród. Modernizacja pomieszczeń została wykonana gruntowanie, zwłaszcza w przypadku komnat królewskich. Jedną ze stałych wystaw obiektu jest “1000 lat Wrocławia”, w skład której wchodzi około trzech tysiącach eksponatów, pozyskanych z różnych źródeł (prywatni kolekcjonerzy, Biblioteka UW, Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu). Muzeum Historyczne w Pałacu Królewskim znajduje się przy ul. Kazimierza Wielkiego 35. Bilet ulgowy kosztuje 10 zł, normalny 15 zł. Do nabycia są również wejściówki rodzinne w cenie 30 zł.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz