Historia Wrocławia

W okresie starożytnym na terenach współczesnego Wrocławia znajdowała się miejscowość o nazwie Budorigum. Uwidoczniono ją na mapie Klaudiusza Ptolemeusza około 147 roku. Natomiast Wrocław powstał z inicjatywy czeskiego księcia Bratysława, pomiędzy 915-921 rokiem. W tym czasie osadnikami Wrocławia było słowiańskie plemię Ślężan. Wybudowali oni na górze Ostrów Tumski osadę, z która z czasem przekształciła się w miasto. Ważnym wydarzeniem w dziejach miasta było ustanowienie we Wrocławiu biskupstwa rzymskokatolickiego. Doszło do tego w roku 1000, podczas zjazdu gnieźnieńskiego cesarza Ottona III i Bolesława Chrobrego. Tę datę podaje się jako oficjalną założenia miasta.

Król Niemiec, Henryka V w 1109 roku chciał zdobyć Wrocław, jednak bitwę stoczoną na Psim Polu wygrali Polacy. Miasto uzyskało prawa miejskie w 1214 roku (niektóre źródła podają rok 1226). Najazd mongolski w 1241 roku, zmusił mieszkańców do ucieczki z Wrocławia. Henryk II Pobożny rozkazał spalić miasto, a drogocenne przedmioty i żywność zgromadzić w zamku. Mongołom nie udało się zdobyć miasta. W 1299 roku rozpoczęto budowę nowej fortyfikacji obronnej Wrocławia, ukończono ją 52 lata później.

Historia Wrocławia

Początek XV wieku to rozkwit handlowy Wrocławia. W 1474 roku miasta została włączone do Hanzy. O wysoki status rywalizowało z Krakowem. Duże zniszczenia w północnej części Wrocławia spowodowało trzęsienie ziemi z 5 czerwca 1443 roku. Jego siłę ocenia się na ponad 6 w skali Richtera. Kolejne zniszczenia przyniosła wojna trzydziestoletnia. Istotne w dziejach Wrocławia były także wojny napoleońskie. Miasto zostało opanowane przez wojska francuskie w 1807 roku. W wyniku oblężenia zdewastowanych zostało wiele zabytków. Na mocy Pokoju w Tylży, dostało się pod protektorat Francji, aż do 1813 roku, czyli do klęski Napoleona.

Od XIX wieku Wrocław przeżywał rewolucje przemysłową. Powstała linia omnibusowa oraz połączenia kolejowe z Oławą, Berlinem Wiedniem, Krakowem i Dreznem. Rozbudowę miasta przerwała wielka powódź w 1903 roku, podobny kataklizm powtórzył się 34 lata później. Historyczny moment we Wrocławiu miał miejsce w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku. W trakcie tzw. nocy kryształowej zniszczone zostały żydowskie sklepy i domy, spalono również Nową Synagogę.

Wrocław nie był silnie zaangażowany w działania zbrojne podczas II wojny światowej. Mimo to w 1941 roku miasto zostało zbombardowane. Akt kapitulacje we Wrocławiu podpisano 6 maja 1945 roku. Dużą część mieszkańców wkrótce wywieziono do radzieckich gułagów. W 1980 roku na terenie Wrocławia zorganizowano strajki i manifestacje. Rok pożnij powołano podziemie solidarnościowe, swą działalność rozpoczęła również Pomarańczowa Alternatywa. Wrocław był jednym z punktów pielgrzymki Jana Pawła II w 1983 roku. Kolejne odwiedziny miały miejsce dopiero podczas Kongresu Eucharystycznego w 1997 roku.

Największy kataklizm, jaki dotknął miasto to powódź tysiąclecia z lipca 1997 roku. Zniszczeniu uległo wiele zabytków, budynków mieszkalnych, instytucji, urzędów oraz komunikacja miejska. Woda całkowicie zalała dzielnice Zalesie i Zacisze. Mieszkańcy przez wiele dni nie mieli bieżącej wody, częściowo także prądu i łączności telefonicznej. Udało się ocalić ratusz, Ostrów Tumski z katedrą oraz część historycznych dokumentów.

Do 2001 roku prezydentem Wrocławia był Bogdan Zdrojewski. Następnie urząd piastował przez rok Stanisław Huskowski. W 2002 roku odbyły się pierwsze wybory powszechne na prezydenta miasta. Zwyciężył w nich Rafał Dutkiewicz, który do dziś sprawuję tę funkcje. Drugie wybory wybrał z poparciem prawie 85 %, natomiast w ostatnich z 2010 roku, otrzymał około 72 % głosów.

Obecnie Wrocław zaliczany jest do głównych polskich ośrodków edukacyjno-kulturalnych. Co roku odwiedzane jest przez rzesze turystów, ze względu na liczne zabytki historyczne, jak także imprezy kulturalne i rozrywkowe (np. Thanks Jimi Festiwal). Poza tym, położenie wśród licznych kładek i mostów (czwarte miejsce w Europie, po Wenecji, Amsterdamie i Petersburgu), przyczyniło się do określenia Wrocławia mianem Wenecji Północy. Miasto zgłosiło swoją kandydaturę na organizatora światowych wystaw: EXPO 2010 i EXPO 2012, jednak kapituła wybrała Szanghaj oraz Yeosu. Wrocław znajduje się w gronie miast, w których odbędą się mecze mistrzostw Europy w piłce nożnej – Euro 2012.