BUDOPOL-WROCŁAW SA wybór biegłego rewidenta – Money.pl

Przytaczając to co opisuje redakcja informacji Money.pl w artykule "BUDOPOL-WROCŁAW SA wybór biegłego rewidenta":

Na podstawie ő 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych [...] czytaj cały nius ».

Jak uzupełnisz te zdarzenia? Dołącz się do dyskusji na na temat tego wydarzenia

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz